Saturday, December 27, 2003

Berkata Imam Asyma'i: Seaawal-awal ilmu adalah senyap, keduanya mendengar dengan teliti, ketiga menghafal, keempat beramal dengannya dan kelima menyampaikan ilmu tersebut.

No comments: